Ochrana osobních údajů

Phoenixdesin.cz respektuje a chrání Vaše právo na soukromí a ochranu Vašich osobních údajů.

Phoenixdesin.cz zpracovává osobní údaje a využíváním našich služeb udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou

v rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) v systému Phoenixdesign, jenž je zastoupen Janou Pradeniakovou, IČ 78945612, jako správce osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR), k následujícím účelům zpracování: poskytování služeb nabízených prostřednictvím stránek phoenixdesign.cz a ostatních provozovaných stránek a webových aplikací.

Dále prohlašuji, že mě PhoenixDesign poučil o mých právech ve vztahu k osobním údajům, zejména o právu:

PhoenixDesign mě informoval, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto Souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto Souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív.

PhoenixDesign mě informoval, že k automatizovanému rozhodování ve smyslu GDPR docházet nebude. PhoenixDesign mě informoval, že bude provádět profilování k hodnocení některých mých osobních aspektů pro účely zkvalitnění a personalizace služeb. 

PhoenixDesign  mě upozornil také na mé právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, z důvodů týkajících se mé konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se mé konkrétní situace mi dle sdělení PhoenixDesign náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování s tím souvisejícím.

Dále mě PhoenixDesign upozornil na zpracovávání osobních údajů externími službami, které PhoenixDesign nemůže nijak ovlinit, jmenovitě Google Analytics (pro měření návštěvnosti stránek), Seznam (služby spojené s vyhledáváním a reklamou), Facebook.

Současně prohlašuji, že osobní údaje poskytuji PhoenixDesign sám/sama za svou osobu svobodně a dobrovolně a v čase udělení tohoto Souhlasu jsem starší 16 let. 

Phoenix Design © Verze: 24-05-2018, platné od 24. 5. 2018