Podmínky používání stránek

1. Obecné

Každé použití webových stránek phoenixdesign.cz a všech podstránek a subdomén (dále jen phoenixdesign.cz) podléhá těmto Podmínkám používání. Portál phoenixdesign.cz si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli opravit, změnit nebo nahradit Podmínky používání. Při přihlášení, nebo – v oblastech, kde přihlášení není požadováno – při přístupu k webovým stránkám uživatel souhlasí s Podmínkami použití v aktuální verzi, které jsou základem pro používání těchto webových stránek. Webové stránky phoenixdesign.cz vždy používáte na vlastní nebezpečí.

2. Dostupnost webových stránek

Uživatel bere na vědomí, že portál phoenixdesign.cz nezodpovídá za neustálou dostupnost webových stránek, dále si vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

3. Používání webových stránek phoenixdesign.cz, jejich obsah a poskytované informace

Veškeré informace zveřejněné na phoenixdesign.cz se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace nebo reklamy, je povolena pouze s předchozím souhlasem provozovatelů portálu a smluvních partnerů. Portál phoenixdesign.cz zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené jsou chráněny právy vlastníka (zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění). Tato práva (zejména názvy a ochranné známky) zůstávají majetkem portálu phoenixdesign.cz a partnerů.
Při přístupu k webovým stránkám phoenixdesign.cz a při jejich používání uživatel nesmí:

  • způsobem používání stránek narušovat veřejnou morálku,
  • porušovat práva na intelektuální vlastnictví ani jiná vlastnická práva,
  • nahrávat jakýkoli obsah obsahující virus, takzvané trojské koně, nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data nebo uživatele,
  • přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy a obsahy, k nimž nemá uživatel oprávnění přístupu, zvláště v případech, kdy tyto odkazy nebo obsah stránek porušují povinnost důvěrnosti nebo jsou protiprávní,
  • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo nepravdivé výstrahy a viry, defekty a podobné materiály,
  • bezdůvodně odstraňovat obsah dodaný jak vlastníky portálu, tak i jeho uživateli.
  • zakládat blog/y pouze za účelem propagace jiných webových stránek (PR články, apod.), takové blogy budou odstraněny ze systému bez nutnosti předchozího varování

phoenixdesign.cz dále nezodpovídají za škody vzniklé zneužitím poskytnutých informací uživatelem.

4. Odkazy – Obsah a informace třetích stran

Webové stránky phoenixdesign.cz obsahují odkazy a reference na webové stránky třetích stran. phoenixdesign.cz nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a nepovažuje tyto stránky ani jejich obsah za svůj, protože informace na těchto stránkách uvedené nemůže nijak ovlivnit. phoenixdesign.cz dále nenese zodpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací výslovně označených jako informace poskytované třetími stranami, včetně informací obchodních partnerů.

5. Důležité upozornění o počítačových virech

Ačkoli phoenixdesign.cz vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránil webové stránky a jejich uživatele před viry, nemůže v tomto ohledu vydat záruku, že stránky neobsahují žádné viry. Uživatel by měl provést příslušná zabezpečovací opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

7. Právní ustanovení

Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České Republiky. V případech, kdy se strany mohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Podmínek používání, místem jurisdikce stanovena Česká Republika.

8. Ostatní

Provozovatelé stránek neručí za škody vzniklé používáním portálu phoenixdesign.cz. Nenesou také zodpovědnost za informace uveřejněné uživateli a případné škody vzniklé užitím těchto informací. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku mimo portál phoenixdesign.cz.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo smazat jakýkoliv obsah porušující Podmínky použití bez písemného upozornění.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo blokovat přístup nebo jinak postihovat uživatele soustavně porušující Podmínky použití.
Provozovatelé stránek neručí za porušování autorských práv při přidávání obsahu uživateli.
Provozovatelé stránek nenesou odpovědnost za případnou ztrátu dat poskytnutých uřivateli a to jak z důvodu technických problémů, ale i v případě cizího zavinění.

Phoenix Design © Verze: 10-01-2017, platné od 10. 1. 2017